PROSJEKT

SQUEEZE

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

SQUEEZE er et europeisk konsortium som er blitt tildelt midler fra Horizon Europe, EUs forskningsprogram til å forske på behandling av leddgikt (revmatoid artritt). Det blir flere deler av prosjektet som tar for seg ulike tilnærminger til leddgiktsbehandling. REMEDY har hovedansvaret for den delen av prosjektet som jobber med terapeutisk legemiddelmonitorering. Dette inkluderer en stor randomisert kontrollert studie.

Hvem kan være med?

Pasienter over 18 år diagnostisert med revmatoid artritt (leddgikt).Rekruttering av deltagere er ennå ikke påbegynt.

Hva innebærer studien?

Mer informasjon om studien kommer.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus