PROSJEKT

SAMBA

Samhandling for bedre artrosebehandling

prosjektleder

postdok

Om prosjektet

SAMBA studien hadde til hensikt å undersøke om innføring av en ny, evidensbasert behandlingsmodell i kommunehelsetjenesten for personer med hofte- og kneartrose førte til:

- bedre kvalitet på behandlingen, dvs om behandlingen ble mer i tråd med behandlingsanbefalinger

- at fastlegene henviste flere pasienter til fysioterapeut

- at fysioterapeutene sendte flere epikriser til henvisende lege

- bedre helseutfall for pasientene

- reduksjon av andel «unødvendige» henvisninger til ortoped der førstelinjebehandlingen ikke er prøvd først

- reduksjon av henvisninger til MR for vurdering av artrose

- høyere pasienttilfredshet med behandlingen

- endringer i helserelatert livvstil som f.eks å være fysisk aktiv i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet og å ha en sunn kroppsvekt

Hvem kan være med?

Rekrutteringen er avsluttet.

Inkluderte pasienter var voksne med behov for behandling på grunn av artrose i hofte eller kne.

Hva innebærer studien?

Modellen ble implementert i seks kommuner på Øvre Romerike. En oppsummering av internasjonale behandlingsanbefalinger og SAMBA modellen ble presentert for fastleger og fysioterapeuter på et felles faglig møte. En ortoped var også med på møtet og diskuterte når det er hensiktsmessig å henvise til vurdering hos ortoped. Fysioterapeutene deltok i tillegg på et heldagskurs i regi av «Aktiv med artrose (AktivA)» der behandlingsanbefalingene ble utdypet og de fikk utdelt et ferdig materiale til å kunne holde gruppebaserte artrosekurs og veiledet trening for pasientene med hofte- og kneartrose.

SAMBA modellen innebar at fastlegen ga pasienter med hofte- og kneartrose informasjon om behandlingsalternativer ved artrose, foreskrev ved behov resepter på smertestillende eller betennelsesdempende medikamenter og henviste til en fysioterapeut.  Fysioterapeutene arrangerte gruppebasert artrosekurs etterfulgt at en veiledet treningsoppfølging på 8-12 uker. Etter endt treningsperiode diskuterte pasienten og fastlegen effekten av behandlingen. Sammen vurderte de om pasienten kunne fortsette treningen på egenhånd, trengte en ny henvisning til fysioterapi eller om artrosesykdommen var forverret og det var hensiktsmessig å henvise til ortoped for vurdering av operasjon.

SAMBA studien var et samarbeid mellom seks kommuner på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker), Ortopedisk Klinikk ved Akershus Universitetssykehus og forskningsmiljøene ved Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus og Institutt for Allmennmedisin på Universitetet i Oslo.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus