PROSJEKT

RemoteUX

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

I følge Nasjonal helse og sykehusplan skal ny arbeids- og samarbeidsformer, slik som digital hjemmeoppfølging, tas i bruk for å gi et mer tilpasset tjenestetilbud og bedre ressursutnyttelse, men vi vet lite om pasienters og behandleres erfaringer med og opplevelse av slik oppfølging.

Formålet med studien er å få innsikt i pasienters og behandleres erfaringer med digital hjemmeoppfølging.

Hvem kan være med?

Pasienter vil bli rekruttert fra NOR-Flare studien og ReMonit studien, to studier som undersøker digital hjemmeoppfølging av pasienter med inflammatorisk leddsykdom.

Hva innebærer studien?

Pasienter og helsepersonell vil bli intervjuet om sine erfaringer med digital hjemmeoppfølging. Vi vil også gjennomføre observasjoner og intervju i forbindelse med fysiske og digitale konsultasjoner (videokonsultasjoner).

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus