PROSJEKT

ReMonit Gout

Remote monitoring and self-management of gout

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Urinsyregikt er en inflammatorisk revmatisk sykdom karakterisert av tilbakevendende, svært smertefulle anfall. Dersom man går med et forhøyet urinsyrenivå over tid, kan det dannes urinsyrekrystaller, som igjen kan medføre en betennelsesreaksjon i ledd (artritt). Urinsyregikt er den eneste av de inflammatoriske revmatiske sykdommene som kan kureres, dvs. at pasientene kan unngå å få de smertefulle anfallene dersom de får riktig dosert medikamentell behandling og hvis de fortsetter å ta medisinene i mange år.

I dagens behandlingsforløp får alle pasienter som skal starte med urinsyresenkende medikamenter, en times samtale med sykepleier, som informerer om sykdommen, behandlingsmålet, medikamentell behandling, og kostholdsråd. Deretter følges pasienten opp med månedlige blodprøvetaking og telefonkonsultasjon med sykepleier inntil behandlingsmålet er nådd.

I denne studien skal vi utvikle en ‘mestringsapp’ for pasienter med urinsyregikt. App’en vil inneholde nyttig informasjon (tekst og video) om sykdommen og om anbefalt behandling samt påminnelser, støtte og motivasjon for pasientene til å følge anbefalt behandling. Denne app’en skal testes ut i en randomisert, kontrollert non-inferiority (ikke-underlegenhet) studie der vi ønsker å undersøke om en mestringsapp og digital avstandsoppfølging ikke er dårligere enn dagens telefonoppfølging med sykepleier.

Hvem kan være med?

Pasienter diagnostisert med urinsyregikt og har et forhøyet urinsyrenivå kan delta i studien.

Rekruttering av deltagere til studien har ikke startet ennå.

Hva innebærer studien?

Pasientene vil fylle ut pasientrapporterte data før de tilfeldig fordeles til en av to grupper:

  • En gruppe (kontrollgruppen) skal følges opp i henhold til dagens behandlingsforløp med månedlige blodprøvetaking og telefonkonsultasjon med sykepleier.
  • Den andre gruppen (intervensjonsgruppen) skal få tilgang til en egenmestringsapp og følges opp på avstand av en sykepleier gjennom regelmessig pasientrapportering hjemmefra gjennom appen Youwell.  

Etter 1 år vil det evalueres om bruk av egenmestringsapp og digital hjemmeoppfølging ikke er underlegen en sykepleier-ledet oppfølging med telefonkonsultasjoner.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus