PROSJEKT

Nor-Hand

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

prosjektleder

Om prosjektet

Håndartose er en sykdom som rammer en stor andel av befolkningen, og i særlig grad kvinner. Håndartrose kan gi betydelige plager i form av smerte, redusert funksjon og stivhet. Det fins i dag ingen behandling som kan forhindre eller forsinke sykdomsutviklingen.

Prosjektets målsetning er å bedre forstå årsakene til smerte hos personer med håndartrose, og studere ulike sykdomsmarkører, som f.eks bildediagnostikk og pasient-rapporterte utfallsmål. På sikt vil dette gi bedre grunnlag for å kunne lindre pasientenes smerte og økt kunnskap om underliggende sykdomsmekanismer.

Hvem kan være med?

Studien inkluderer voksne pasienter med håndartrose som har blitt henvist eller følges på revmatologisk poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus.

Rekruttering av nye deltagere i studien er avsluttet.

Hva innebærer studien?

Deltagerne har blitt undersøkt ved to tidspunkt (2016-17 og 2019-21). 300 pasienter gjennomførte undersøkelsene i 2016-17, mens 213 deltok i 2019-21 (av disse var det 206 som gjennomførte klinisk undersøkelse).

Deltagerne har fylt ut ulike spørreskjemaer, gjennomgått en klinisk undersøkelse, gjennomført tester for vurdering av smerte-følsomhet, tatt blodprøver og levert en urinprøve, og tatt ulikebildediagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og ultralyd.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus