PROSJEKT

MethMax

Maksimalisering av behandlingseffekt

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

MethMax er en klinisk studie for å undersøke om det å gi metotreksat subkutant, som en sprøyte under huden, gir bedre effekt enn å gi tabletter. Metotreksat er den vanligste leddgiktsmedisin, og de fleste pasienter med leddgikt starter metotreksat kort tid etter diagnose. Studien er en del av SQUEEZE-prosjektet, som er et europeisk samarbeid som har fått over 100 millioner kroner til leddgiktsforskning fra Horizon Europe, EUs forskningsprogram.

Hvem kan være med?

Pasienter over 18 år diagnostisert med revmatoid artritt (leddgikt) som behandles med metotreksat. Rekruttering av deltagere er ennå ikke påbegynt.

Hva innebærer studien?

Mer informasjon om studien kommer.

MER INFORMASJON

Mer informasjon om SQUEEZE-prosjektet, som MethMax er en del av:

https://www.remedy-senter.no/project/squeeze

https://squeeze-project.eu/

This prosject has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement no. 101095052. Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the Europeean Union or HADEA. Neither the European Union nore the granting authority can be held responsible for them.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus