PROSJEKT

Hoftebrudd database

Diakonhjemmets hoftebrudd database

prosjektleder

No items found.

phd stipendiat

Om prosjektet

Norge er blant de landene i verden som har mest benskjørhet og hoftebrudd, og Diakonhjemmet er et av de sykehusene som opererer flest hoftebrudd i landet. Disse bruddene medfører stor sykelighet og dødelighet i befolkningen.

Behandlingen av disse pasientene er i stor grad tverrfaglig, og på Diakonhjemmet behandles hoftebruddpasienter på en egen ortogeriatrisk sengepost hvor pasientene tas hånd om av ortopeder, geriater, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i samarbeid.

Hvem kan være med?

Personer med hoftebrudd som opereres ved Diakonhjemmet sykehus.

Hva innebærer studien?

Siden 2006 har data om alle hoftebruddspasienter blitt registrert i en egen database. Denne databasen inneholder nå opplysninger om over 7000 pasienter, og dette materialet analyseres i flere prosjekter som ser på utfall etter hoftebrudd.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus