PROSJEKT

Hjerte-revma register

The Norwegian Cardio-Rheuma register

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Hvem kan være med?

Hva innebærer studien?

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus