PROSJEKT

HIFSAT

Hip Fracture Surgical Approach Trial

prosjektleder

postdok

Om prosjektet

Den vanligste operasjonen ved hoftebrudd er at hele hoftekulen skiftes med en sementert hemiprotese. Etter en slik skade og operasjon er det mange pasienter som aldri oppnår samme funksjonsnivå som før skaden, og dette er en stor belastning for pasientene, men også for deres pårørende og for pleie- og omsorgssektoren. En ny kirurgisk metode, såkalt SPAIRE tilgang, bevarer mange av de anatomiske strukturene som vanligvis kuttes over under en hemiproteseoperasjon.  

I den randomisert-kontrollerte HIFSAT-studien vil man undersøke om pasienter operert med SPAIRE-metoden har bedre funksjon og mobilitet etter operasjon, sammenlignet med pasienter som blir operert med nåværende standardmetode (såkalt lateral tilgang). Dette kan få betydning for hoftebruddbehandling både nasjonalt og internasjonalt.

Hvem kan være med?

Vi planlegger å inkludere 220 pasienter, hvorav 110 skal randomiseres til å opereres med SPAIRE-tilgang og 110 skal opereres med lateral tilgang.

Rekruttering har ikke startet ennå.

Hva innebærer studien?

Pasientene skal følges opp etter 3 og 12 måneder, og hovedutfallsmålet er New Mobility Score, som er et mål på pasientens daglige gangfunksjon. Pasienter som ikke kan komme til poliklinisk kontroll skal kontrolleres på institusjon eller hjemme.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus