PROSJEKT

ExeHeart

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

prosjektleder

postdok

Om prosjektet

Pasienter med inflammatorisk leddsykdom har som følge av sin sykdom betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Til tross for dette er hjerte- og karsykdom underdiagnostisert og underbehandlet hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Fysisk form er en sterk, uavhengig og modifiserbar risikofaktor for fremtidig hjerte-karsykdom. Høyintensiv kondisjonstrening kan øke den fysiske formen og potensielt forebygge hjerte-kar sykdom, samt fremme livskvalitet og mestring uten å medføre bivirkninger. Trening benyttes imidlertid i liten grad i oppfølging av hjerte- og kar risiko for pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Det er derfor ønskelig å undersøke den spesifikke effekten av høyintensiv kondisjonstrening på fysisk form, hjertekar-helse og sykdomsaktivitet hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom med et særlig fokus på gjennomførbarheten av en slik intervensjon i klinisk praksis.

Formålet med studien er å undersøke om 12-ukers høyintensiv kondisjonstrening, i tillegg til dagens praksis med relevant medisinering og livsstilsråd, gir bedre risikofaktorkontroll enn dagens praksis for pasienter med inflammatorisk leddsykdom.

Hvem kan være med?

Pasienter med revmatoid artritt, spondyloartritt og psoriasisartritt rekrutteres fra Forebyggende Hjerte-Revma klinikk ved Diakonhjemmet Sykehus.

Rekruttering av deltagere til studien er avsluttet.

Hva innebærer studien?

Studien er en randomisert, kontrollert studie med 60 deltagere. Risiko for hjerte-kar sykdom vurderes basert på blodprøver, ultralyd av halspulsårer, måling av arteriell stivhet, blodtrykk, EKG og spørreskjema. Pasienter som samtykker til å delta i ExeHeart studien blir bedt om å fylle ut supplerende spørreskjema med bakgrunnsopplysninger, selvopplevd sykdomsaktivitet og egenvurdering av helse. Fysisk form (VO2peak) måles i en maksimal belastningstest (CPET) på tredemølle. Pasientene randomiseres til intervensjon- eller kontrollgruppe. Kontrollgruppen fortsetter med dagens praksis (livsstilsråd og relevant medisinering), mens intervensjonsgruppen i tillegg til dagens praksis gjennomfører 12 uker utholdenhetstrening. Pasientene gjennomfører to økter høyintensiv intervalltrening (90-95% av makspuls) og en økt med moderat intensitet (70% av makspuls) per uke. Treningen monitoreres nøye og vil foregå på tre fysikalske institutt i Oslo-området. Etter 3 og 6 måneder kalles pasientene inn til oppfølgende konsultasjoner der alle undersøkelser og målinger gjentas. Deltakerne i treningsgruppen og involverte fysioterapeuter vil etter avsluttet trening fylle ut et spørreskjema og gjennomføre intervju der fokus er på gjennomføringen av treningsprotokollen, barrierer og fasilitatorer.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus