PROSJEKT

EULAR rec hip knee OA

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Eksisterende EULAR anbefaling for ikke-farmakologisk kjernebehandling av hofte- og kneartrose ble publisert i 2013. Etter dette har det blitt gjennomført mange nye kliniske studier. Det er derfor behov for å oppdatere denne anbefalingen.

Hvem kan være med?

En internasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe på 25 personer (forskere, helsepersonell og brukerrepresentanter) fra 15 Europeiske land er nedsatt for å oppdatere denne anbefalingen.

Hva innebærer studien?

Arbeidsgruppen følger EULAR sine standard prosedyrer for oppdatering av anbefalinger. Det innebærer blant annet å oppdatere forskningsspørsmålene, gjennomføre et systematisk litteratursøk og -gjennomgang, en revisjon av anbefalingene i form av en konsensusprosess og publisering av oppdaterte anbefalinger. Arbeidsgruppen vil også lage planer for spredning og implementering av anbefalingene.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus