PROSJEKT

DiettStudy

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Pasienter med inflammatorisk leddsykdom har betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer er kolesterol, hvor det første anbefalte forebyggende tiltaket er å senke kolesterolnivået gjennom hjertevennlig kosthold. Tradisjonelt er det kliniske ernæringsfysiologer som gir slik kostveiledning, men det er ikke ressurser til å henvise alle som trenger slike råd til veiledning hos klinisk ernæringsfysiolog. I en pilotstudie ga en 4-minutters kort informasjon om hjertevennlig kosthold gitt av lege sammenliknbar endring i kosthold og kolesterolverdier som individuelt tilpasset 60-minutters kostveiledning av klinisk ernæringsfysiolog.

I en stor randomisert internasjonal studie vil vi vurdere om 4-minutterskort informasjon om hjertevennlig kosthold har samme effekt på endring i kolesterolverdier, endring i kosthold og miljøbelastning som individuelt tilpasset 60-minutters kostveiledning.

Hvem kan være med?

Pasienter med revmatoid artritt, spondyloartritt og psoriasisartritt rekrutteres fra den Forebyggende Hjerte-Revma klinikk ved Diakonhjemmet sykehus og fra Avdeling for revmatologi ved Umeå Universitetssykehus i Sverige.

Studien er pågående.

Hva innebærer studien?

Prosjektet er en randomisert, kontrollert studie med to grupper som begge får kostveiledning. Ved oppstart utfyller pasientene et spørreskjema om kosthold (SmartDiet skjema) og vekt, høyde og blodprøver tas. Deretter fordeles pasientene tilfeldig til en av to grupper:

1)     4-minutters kort informasjon gitt av lege

2)     60-minutters individuelt tilpasset 60-minutters kostveiledning av klinisk ernæringsfysiolog

Etter 8 uker vil pasientene igjen besvare SmartDiet skjema om kosthold og vekt, høyde og blodprøver tas. Ved det andre besøket får de deltakerne som fikk kort kostholdsveiledning tilbud om utvidet kostveiledning av klinisk ernæringsfysiolog. Til slutt vil det gjøres analyser på karbonavtrykk ved de ulike intervensjonene med hensyn til ressurser, kostholdsendringer og helsetjenester.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus