PROSJEKT

BioTest

Eksperimentell presisjonsmedisin

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

BioTest er en observasjonsstudie av pasienter med leddgikt som skal undersøke om biopsier (vevsprøver) fra ledd med aktiv betennelse kan bidra til å forutsi hvem som vil ha effekt av hvilken behandling. Studien er en del av SQUEEZE-prosjektet, som er et europeisk samarbeid som har fått over 100 millioner kroner til leddgiktsforskning fra Horizon Europe, EUs forskningsprogram.

Hvem kan være med?

Pasienter over 18 år diagnostisert med revmatoid artritt (leddgikt) som skal starte en ny biologisk medisin. Rekruttering av deltagere er ennå ikke påbegynt.

Hva innebærer studien?

Mer informasjon om studien kommer.

MER INFORMASJON

Mer informasjon om SQUEEZE-prosjektet, som BioTest er en del av:
https://www.remedy-senter.no/project/squeeze

https://squeeze-project.eu/

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement no. 101095052. Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HADEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus