PROSJEKT

BIKE

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

En pilotstudie av ultralyd-veiledet biopsier (vevsprøver)av synovitt (betent leddhinne) i kne-ledd fra pasienter med revmatoid artritt eller artrose som kommer til poliklinikken ved Diakonhjemmet sykehus på grunn av hevelse i kneet. Studien er en metode-studie for å utvikle en god teknisk måte å utføre biopsier i kneledd i tillegg til at vi vil kartlegge de immunologiske cellene i biopsiene og sammenligne biopsier fra pasienter med inflammatorisk eller degenerativ knelidelse.

Internasjonalt er det mange sentre som tar ultralyd-veiledet biopsi av synovitt fra både store og små ledd. I Norge er dette den første studien der metoden benyttes.

Formålet med studien er at vi får innarbeidet gode metoder for å ta biopsier, da en forventer at dette i fremtiden er viktig for å kartlegge hvilke medikamentelle behandlinger den enkelte pasient bør ha

Hvem kan være med?

Pasienter i alderen 18 år og eldre med revmatoid artritt (leddgikt) eller artrose.

Rekruttering av deltagere til studien pågår.

Hva innebærer studien?

I lokalbedøvelse benyttes en biopsi-nål som er kun litt tykkere enn en vanlig nål for ledd-punksjon. Det settes lokalbedøvelse inn i leddhulen, og deretter tas biopsier/vevsprøver av synovitten (den betente leddhinnen). Dersom det er behov for kortison-injeksjon, settes kortisonen gjennom samme nål etter at biopsiene er tatt.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus