PROSJEKT

BackToBasic

Antiinflammatoriske legemiddel ved langvarige korsryggsmerter og Modic-forandringer

prosjektleder

No items found.

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Modicforandringer er endringer i ryggvirvlene som er synlige på MR. Det er ulike teorier for hvorfor disse endringene oppstår. En av flere mulige forklaringer på Modicforandringer er at de oppstår som en følge av en betennelsesreaksjon (inflammasjon). Denne studien undersøker denne teorien. I studien behandler vi pasientene med et antiinflamatorisk legemiddel (infliksimab). For bedre å forstå underliggende faktorer for korsryggsmerter, og for å forklare en eventuell behandlingseffekt av infliksimab, tar vi blodprøver og studerer ulike biologiske markører.

Hvem kan være med?

Rekruttering i studien er avsluttet.

De viktigste kriteriene for å delta i studien er:

  1. alder mellom 18 og 65 år
  2. korsryggsmerter som har vedvart i minst 6 måneder
  3. Modic type 1 synlig på MR-bilde

Hva innebærer studien?

Dersom du får tilbud om å delta i studien, og takker ja, vil du få behandling med enten aktivt medikament (infliksimab) eller placebo. Hva du får avgjøres ved loddtrekning via en datamaskin. Hverken du eller studiepersonellet som følger deg vil få vite om du får aktivt medikament eller placebo.

Behandlingen gis som infusjon (dvs. at legemiddelet settes intravenøst). Du får 4 behandlinger over en periode på 14 uker. Behandling skjer ved det sykehuset som inkluderer deg, og du må regne ca. 4-5 timer pr behandling.

I tillegg til 4 behandlinger må du møte til en legekontroll ved sykehuset 22 uker etter at første behandling ble gitt.

Det vil også bli en oppfølgende kontroll pr telefon 9 måneder etter første behandling.

Gjennom studieforløpet vil det blir tatt blodprøver av deg 6 ganger, du skal ta 2 MR bilder, samt svare på regelmessige elektroniske spørreskjemaer.

Alt vil skje over en periode på 10-11 måneder.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus