PROSJEKT

AktiWeb

Aktiv med web-basert støtte

prosjektleder

postdok

Om prosjektet

Artrose er en av de vanligste leddsykdommene. Det finnes ingen kur og alle pasienter med kne- og hofteartrose bør få tilbud om anbefalt førstelinjebehandling i form av informasjon, trening og råd om vektreduksjon dersom nødvendig. Det er nødvendig å se på alternative måter å følge opp denne store pasientgruppen. Formålet med prosjektet er å prøve ut en ny strategi for å følge opp og støtte pasienter som skal ha trening som behandling gjennom en pasientorganisasjon. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF).

Hvem kan være med?

Pasienter over 18 år med artrose i hofte og/eller kne, som er henvist til kirurgisk vurdering ved Diakonhjemmet Sykehus, men som ikke er aktuelle for protesekirurgi, kan være med i studien.

Rekruttering av deltagere til studien er ferdig.

Hva innebærer studien?

Pasienter med artrose i kne- og/eller hofteledd gjennomgår en grundig utredning av fysisk aktivitet, fysisk form og fysisk funksjon ved Diakonhjemmet Sykehus. Deltakerne følger deretter et web-baserte treningsprogram i regi av NRF. I det web-baserte oppfølgingsprogram får pasientene et 12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram med løpende individuell nivåtilpasning, samt at de får tilbud om personlig kontakt med likepersoner i NRFs nettverk.

Etter 12 uker undersøkes endring med hensyn til fysisk aktivitet, fysisk form, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, fysisk funksjon og livskvalitet.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus