REMEDY forskningsseminar for 2023 ble gjennomført 22.-23. mars på Sanner Hotell med hele 120 påmeldte deltakere. 24.mars hadde Young researcher program en egen samling med nesten 50 deltakere.

Programmet var bredt sammensatt med både innlegg, workshops, prosjektdiskusjoner og sosiale aktiviteter på hotellet.

På onsdagen fikk deltakerne presentert fire "state of the art" innlegg med påfølgende diskusjoner i workshops. Innleggene ble holdt av fire internasjonalt ledende forskere; Professor Daniel H. Solomon, Professor John Torgils Vaage, Professor George Metsios og Professor Merete Hetland.

Dag to startet med foredrag om henholdsvis brukermedvirkning i forskning og søknadsskriving før hele 22 nye eller pågående forskningsprosjekt ble diskutert.

I forlengelsen av seminaret ble det arrangert et eget seminar for "unge" forskere (PhD-stipendiater og post doc kandidater) på fredagen. Her delte gjesteprofessor Daniel Solomon sine erfaringer og tanker rundt det å være veileder og det å bli veiledet. Videre fikk deltakerne mange praktiske tips om hvordan man skal lykkes med søknadsskriving og samarbeid på tvers av sykehusavdelinger samt bruk av moderne teknologi i forskningsprosjekt. Seminaret ble avsluttet med erfaringer og tips i forhold til utenlandsopphold for PhD-stipendiater og post doc kandidater.  

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

REMEDY forskningsseminar 2023

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus